Onderdelen van een krant

Krant: Waar bestaat hij uit en welke soorten zijn er?

Krant: Waar bestaat hij uit en welke soorten zijn er?

Een krant is een periodieke publicatie die actuele informatie, nieuws en andere content bevat, bedoeld voor een breed publiek. Kranten bieden vaak een mix van nationaal, internationaal, regionaal en lokaal nieuws, aangevuld met achtergronden, analyses en opinies.

Volgens NPD Nieuwsmedia is het aantal betalende dagbladlezers in 2021 met 86.515 (3,2 procent) gestegen naar 2.808.143. Vooral abonnees die enkel een digitale krant lezen of toegang hebben tot premium artikelen zijn sterk in opmars.

Kranten zijn ontstaan in de 17e eeuw; de eerste Nederlandse krant verscheen in 1618. Grote, bekende Nederlandse kranten zoals de Telegraaf en de Volkskrant hebben een geschiedenis die teruggaat tot de 19e en vroege 20e eeuw en zijn nog steeds actief.

Belangrijkste onderdelen van een krant zijn voorpagina en koppen, binnenland, buitenland, economie, cultuur, sport en advertenties. Deze vormen samen de inhoudelijke structuur.

Er zijn verschillende soorten kranten: landelijke dagbladen, regionale dagbladen, gratis kranten en zakelijke dagbladen zoals het Financieele Dagblad. Sommige richten zich op specifieke thema’s of doelgroepen.

De beste krant kiezen is afhankelijk van persoonlijke voorkeur voor inhoud, frequentie en vorm (papier of digitaal). Belangrijk is welke onderwerpen aandacht krijgen en hoe deze gepresenteerd worden.

Hoe zijn kranten ontstaan?

Kranten zijn ontstaan uit handgeschreven nieuwsberichten in de zeventiende eeuw. Deze berichten, voornamelijk over buitenlandse conflicten met de hoogste nieuwswaarde, werden geleidelijk vervangen door gedrukte periodieke publicaties. De doorbraak kwam met de afschaffing van overheidsbelasting op kranten; een maatregel die de prijs halveerde en het aantal krantlezers deed stijgen.

Landelijke kranten met een rijke geschiedenis, waaronder ‘De Telegraaf’ en ‘NRC Handelsblad’ in Nederland, hebben zich ontwikkeld van zogeheten ‘kwaliteitskranten’ tot internetkranten. De distributie veranderde rap: van dagelijkse bezorging naar instant online toegang. Grote uitgevers proberen met diverse formaten, zoals tabloid en internetuitgaven, in te spelen op veranderende leesgewoonten.

Welke landelijke Nederlandse kranten zijn er?

In Nederland zijn er zeven landelijke kranten. De Telegraaf, opgericht in 1893, staat bekend om zijn sensationele nieuwsstijl. De Volkskrant, vanaf 1919 actief, richt zich op achtergrondjournalistiek en opinie. Trouw, vanaf 1943, legt de nadruk op ethische kwesties en diversiteit. Het Financieele Dagblad, ook opgericht in 1943, specialiseert zich in economisch nieuws. Het Algemeen Dagblad, gestart in 1946, focust op nieuws, sport en entertainment. NRC Handelsblad, sinds 1970, biedt diepgaande analyses en beschouwingen. Metro, sinds 1999, biedt gratis nieuws gericht op een jong publiek.

Wat is de oudste krant van Nederland?

De oudste Nederlandse krant is de Courante uyt Italien, Duytslandt &C, opgericht op 14 juni 1618. In de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag zijn nog enkele exemplaren maar het totale aantal edities is onbekend.

Hoe werkte de distributie van kranten?

De distributie van kranten is door de jaren heen veranderd. Aanvankelijk werden kranten voornamelijk gedrukt en dagelijks door krantenjongens huis aan huis verspreid. Abonnees ontvingen hun krant regelmatig, terwijl losse verkoop in winkels en kiosken plaatsvond.

In Nederland en België was de krant lange tijd afhankelijk van fysieke distributie. Later boden digitale technologieën nieuwe mogelijkheden: websites en apps op tablets en smartphones. Tegenwoordig ontvangen abonnees kranten steeds vaker digitaal, waarbij de distributie onafhankelijk is van locatie en tijd.

Uit welke onderdelen bestaat een krant?

Een krant bestaat uit de volgende onderdelen.

 1. Lettertype
 2. Foto’s
 3. Voorpagina
 4. Advertenties
 5. Artikelen
 6. Kop
 7. Nederlands nieuws
 8. Internationaal nieuws
 9. Economie
 10. Politiek
 11. Strip
 12. Sport

1. Lettertype

Het lettertype van een krant is erg belangrijk voor zowel esthetiek als leesbaarheid. Professionele uitstraling vereist een sterk en goed leesbaar lettertype. Voor lange teksten is leesbaarheid cruciaal; een open, ronde stijl bevordert dit. De sfeer van de krant wordt mede bepaald door het gekozen lettertype. Dit betekent dat een lettertype zowel praktische als emotionele waarde heeft.

2. Foto’s

Foto’s zijn belangrijk voor een krant; ze maken artikelen interessanter en informeren visueel. Foto’s versterken verhalen, trekken lezers aan en verduidelijken complexe onderwerpen.

Kranten verkrijgen foto’s via persfotografen, stockfoto-bedrijven en publieke communicatiekanalen. Persfotografen maken foto’s bij gebeurtenissen; kranten publiceren deze vaak direct. Stockfoto-bedrijven verstrekken beelden tegen betaling of via een licentie.

Publieke organisaties, zoals politieke partijen, sturen soms gratis foto’s naar kranten. Digitale methoden, zoals e-mail en cloudservices, worden gebruikt om foto’s te ontvangen en te publiceren. De keuze van een krant voor bepaalde foto’s is afhankelijk van de relevantie voor het artikel en de wens om een verhaal kracht bij te zetten.

3. Voorpagina

De voorpagina van een krant is de belangrijkste pagina, ontworpen om aandacht te trekken. Deze bevat koppen en nieuwsberichten die de lezer direct informeren wanneer hij de krant ziet. Het is bedoeld om te verleiden tot kopen, want de voorpagina is de omslag die je direct in de winkel ziet.

Grote lettertypen worden gebruikt voor de koppen en er wordt extra aandacht besteed aan het wekken van de interesse om verder te lezen.

4. Advertenties

Een krant kent verschillende advertentieplaatsingen. Display advertenties zijn visuele, opvallende afbeeldingen die de aandacht van lezers trekken. Ze bevatten vaak kleurrijke ontwerpen en worden gebruikt om producten, diensten of gebeurtenissen te promoten.

Classifieds, of rubrieksadvertenties, zijn kortere, tekstgebaseerde berichten van organisaties en particulieren. Ze zijn vaak gericht op verkoop van specifieke items of het aanbieden van werk. Ingevoegde materialen zoals brochures kunnen los in de krant geplaatst worden en bieden ruimte voor uitgebreide promotie.

Advertenties zijn cruciaal voor kranten. Ze genereren inkomsten en maken het mogelijk om informatieve content te blijven publiceren.

5. Artikelen

De artikelen in een krant zijn veelzijdige informatiebronnen, gepubliceerd door journalisten en redacteuren. Ze onderzoeken en analyseren onderwerpen, variërend van politiek tot entertainment. Krantenartikelen informeren lezers, bieden analyses en recensies. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de krant en vormen een breed scala aan secties, zoals de cultuursectie.

6. Kop

Een krantenkop is de titel boven een artikel, ontworpen om snel aandacht te trekken en de lezer te informeren over de kern van het verhaal. Het is een cruciaal onderdeel van het krant ontwerp, vaak in een groot letterkorps en soms met een balkbijschrift voor extra context.

Krantenkoppen helpen lezers te navigeren door secties en bevorderen het begrip van de inhoud. Ze verlenen een visuele sfeer die de informatieve waarde van artikelen versterkt en maken de krant als geheel aantrekkelijker.

De keuze van woorden in een kop is belangrijk; deze moet de meest relevante informatie bevatten en de essentie van gebeurtenissen concentreren. Hierdoor is de kop een sleutel tot het structureren en verstreken van informatie en speelt het een grote rol in hoe lezers artikelen waarnemen en selecteren.

7. Binnenlands nieuws

Binnenlands nieuws is informatie over gebeurtenissen die zich binnen de landsgrenzen afspelen. Het betreft vaak politiek, economie, misdaad en maatschappelijke issues. Binnenlandse nieuwsberichten informeren lezers over zaken van eigen belang en blijven vaak beperkt tot wat er in het land gebeurt. Deze sectie wordt in de krant meestal gepubliceerd op de voorpagina of in een specifieke binnenlandse sectie en heeft betrekking op waar lezers direct of indirect mee te maken hebben.

8. Internationaal nieuws

Internationaal nieuws is informatie over gebeurtenissen die zich buiten de eigen landsgrenzen afspelen. Het verwijst naar ontwikkelingen op wereldniveau en kan betrekking hebben op politiek, economie, cultuur, sport en misdaad. Dit type nieuws is belangrijk om lezers bewust te maken van wat er internationaal speelt en hoe dat hun eigen land kan beïnvloeden. Kranten en online platforms bieden internationale nieuwsberichten aan om mensen te informeren over zaken die wereldwijd van belang zijn.

9. Economie

De economie sectie is gericht op de veelzijdige aspecten van economische activiteiten en hun effecten op de samenleving. Deze sectie informeert lezers over financiële markten, bedrijfsprestaties, arbeidsmarkten en macro-economische factoren zoals groei, inflatie en regelgeving.

Het belicht de invloed van wereldwijde en politieke onrust, natuurrampen en beleidswijzigingen op het economisch klimaat. De sectie biedt ook gegevens en analyses die helpen bij het begrijpen van economische cycli en trends, essentieel voor bedrijven en individuen om hun omgeving beter te beheersen.

10. Politiek

De politiek sectie is een specifieke pagina in een krant of op een nieuwswebsite waar informatie over politieke onderwerpen centraal staat. Deze sectie behandelt parlementaire debatten, besluitvorming en regelgeving. Het richt zich op de activiteiten van politieke partijen, campagnes en de besluiten die in de Tweede Kamer genomen worden.

Lezers vinden er details over nieuwe wetten, maatregelen en budgetvoorstellen. Belangrijk zijn ook de analyses van politieke relaties, zowel binnenlandse als internationale samenwerkingen en multilaterale onderhandelingen.

De sectie belicht controverses zoals schandalen, nepotisme en onregelmatigheden. Het doel is lezers te informeren en te helpen de politieke omgeving beter te begrijpen en te beheersen.

11. Strip

De strip in een krant is een kort stripverhaal, vaak gepubliceerd als aflevering, waarbij elke editie een deel van het verhaal vertelt. Strips variëren in genres, van humor tot drama, en zijn bedoeld voor diverse leeftijden en publiek.

Oorspronkelijk gebruikt om kranten aantrekkelijker te maken, zijn krantenstrips nu populair bij een breder publiek. Ze maken vaak gebruik van karikatuur om hun doel op een specifieke manier te bereiken.

12. Sport

De sportsectie is een onderdeel van een krant of website dat zich richt op sportieve onderwerpen. Deze sectie informeert lezers over recente sportwedstrijden, prestaties van sportpersoonlijkheden, en belangrijke sportevenementen zoals Olympische Spelen en wereldkampioenschappen.

Statistieken en sportgegevens worden gepresenteerd om de sportsector beter te begrijpen. Interviews met atleten belichten hun carrière en mijlpalen. Internationale sportpolitiek en regelgeving worden ook besproken, evenals recordbrekende prestaties en historische sportgeschiedenis.

De sportsectie helpt lezers de sportwereld te beheersen en biedt een omgeving waarin ze kunnen besluiten welke informatie voor hen belangrijk is.

Welke soorten kranten zijn er?

Er zijn verschillende soorten kranten te onderscheiden, welke je hieronder vindt.

 • Tabloids
 • Lokale kranten
 • Landelijke kranten
 • Internationale kranten
 • Vakbladen
 • Online nieuws
 • Digitale kranten

Tabloid

Een tabloid is een krant met een kleiner formaat dan traditionele kranten, gericht op een breed lezerspubliek. Het biedt vaak sensationele en entertainmentinhoud, inclusief roddels over bekende personen, en is gemakkelijk leesbaar door een toegankelijke stijl.

Tabloids bevatten veel foto’s, diagrammen en illustraties. Ze zijn populair voor hun informatieve artikelen over binnenlandse en lokale gebeurtenissen, maar bieden ook extra’s zoals interviews en fotogalerijen. Tabloids verschijnen vaak in druk, maar zijn ook online beschikbaar.

Lokale kranten

Een lokale krant is een publicatie gericht op een specifieke gemeenschap. Ze informeert lezers over wat er lokaal gebeurt: nieuws, cultuur, evenementen. Vaak beschikbaar in druk en online, helpt ze inwoners verbonden te blijven.

Lokale kranten bevatten informatie die belangrijk is voor hun eigen publiek. Ze richten zich op lokale gebeurtenissen en ontwikkelingen. Ze worden gepubliceerd via losse verkoop of abonnementen.

Landelijke kranten

Een landelijke krant is een publicatie die zich richt op het verspreiden van nieuws en informatie op nationaal niveau. Verschillen tussen landelijke kranten zitten vaak in politieke kleur, doelgroep en inhoudelijke focus. Elke krant heeft zijn eigen identiteit, bepaald door redactionele keuzes en de interesses van zijn lezers.

Landelijke kranten informeren over een breed scala aan onderwerpen: politiek, economie, cultuur en meer, en spelen een rol in het vormen van publieke opinie en nationaal debat.

Internationale kranten

Een internationale krant is een publicatie die wereldwijd nieuwsberichten en analyses biedt.

In Nederland zijn Britse kranten zoals The Guardian en The Times populair vanwege hun kwalitatieve journalistiek. Amerikaanse kranten zoals The New York Times en The Washington Post zijn vooraanstaand met hun uitgebreide dekking van internationale gebeurtenissen. De Wall Street Journal richt zich op financiële nieuwsvoorziening en is geliefd in het bedrijfsleven.

Franse (Le Monde) en Spaanse (El País) kranten zijn ook beschikbaar en bieden een Europees perspectief. Deze kranten zijn populair door hun betrouwbare informatie en toegankelijke, visuele presentatie van zowel nationaal als internationaal nieuws en entertainment.

Vakbladen

Een vakblad is een gespecialiseerd tijdschrift bedoeld voor professionals werkzaam in specifieke sectoren, zoals medische, juridische of marketingsector. Deze bladen bieden diepgaande informatie en onderzoeken gericht op het verbeteren van kennis en vaardigheden.

Vakbladen richten zich op lezers geïnteresseerd in specifieke onderwerpen en bevatten vaak losse artikelen die niet in reguliere kranten gepubliceerd worden. Ze zijn zowel online als in druk beschikbaar, vaak via abonnementen of losse verkoop.

Online nieuws

Online nieuws is direct toegankelijk voor iedereen met een internetverbinding, in tegenstelling tot kranten die vaak een abonnement vereisen. Het verschilt van kranten doordat het interactieve aspecten biedt; gebruikers kunnen reageren en artikelen delen via sociale media.

Nieuwswebsites bieden zoekfuncties en gepersonaliseerde inhoud aangepast aan gebruikersvoorkeuren, iets wat statische kranten niet kunnen. In vergelijking met de vaste publicatiedatum van kranten, wordt online nieuws vaak in realtime bijgewerkt. De presentatie van online nieuws is dynamisch en kan worden aangepast, terwijl kranten een standaardiseerde, eenrichtingscommunicatie bieden.

Online archivering maakt oudere artikelen toegankelijk, terwijl bij kranten de actualiteit beperkten is tot de laatste druk. Personalisatie via een gebruikersprofiel is een voordeel van online nieuws; kranten bieden soms minder flexibiliteit en zijn meer generiek.

Digitale kranten

Een digitale krant is een online beschikbare versie van een gedrukte krant, vaak gelezen op tablets of smartphones. Verschilt van ander online nieuws door dezelfde inhoud als de papieren versie te bieden, vaak verrijkt met interactieve functies zoals video’s en hyperlinks.

Digitale kranten hebben apps die speciale toegang geven tot extra content. Ze zijn populair bij lezers die onderweg zijn en actualiteit willen volgen met de voorkeur voor de structuur en het gevoel van print media, maar met de voordelen van digitale toegankelijkheid.

Hoe ziet de staf van een krant eruit?

Bij een krant zijn er diverse functies, zoals redacteuren en journalisten. Redacteuren ontwikkelen inhoud, verbeteren artikelen en waarborgen kwaliteit, terwijl journalisten onderzoek doen, schrijven en feitelijke informatie leveren.

Samenwerking binnen de staf van een krant, waaronder marketing en design, is essentieel voor het eindproduct. De redactieraad, met vaak een Eindredacteur, bepaalt de koers, beoordeelt content en waarborgt een consistent merk voor de krant.

Wat zijn de beste Nederlandse kranten?

De beste Nederlandse krant is er eentje die aansluit bij jouw persoonlijke interesses, politieke en religieuze overtuigingen, en levensstijl. Bepaal welke onderwerpen je graag leest, of je diepgaande analyses prefereert of juist snel geïnformeerd wilt zijn over de actualiteit. Kies daarbij een krant die zich richt op jouw doelgroepen en voorkeuren.

Kennismakingsaanbiedingen bieden de kans om verschillende kranten te proberen zonder direct een langdurig abonnement aan te gaan.

Hebben kranten ook abonnement aanbiedingen?

Ja, kranten bieden ook aanbiedingen op hun abonnementen. Veel kranten lokken nieuwe abonnees met kennismakingskortingen. Deze kortingen gelden vaak voor de eerste paar maanden. Na de kennismakingsperiode betalen abonnees meestal het standaardtarief. Soms bieden kranten ook cadeaus aan, zoals boeken of tablets, bij een jaarabonnement. Daarnaast zijn er speciale tarieven voor studenten en senioren.

Stuur een reactie

Houd er rekening mee dat de redactie je commentaar eerst moet goedkeuren.

XHTML: Je kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>